انواع رنگ های قابل استفاده در نقاشی نما

انواع رنگ های قابل استفاده در نقاشی نما

جهت نقاشی نما بسته به سطح کار و سلیقه افراد رنگ ها قابل تقسیم بندی هستند:
۱-رنگ های روغنی:رنگ های با مقاومت بالا در برابر رطوبت و قابل استفاده در سطوح خارجی از جمله پنجره ها،در ها و نرده های فلزی

انواع رنگ های قابل استفاده در نقاشی نما
۲-رنگ های نانو:رنگ های مقاوم و عایق در برابر شرایط جوی
۳-رنگ های کنیتکس:رنگ های مقاوم در برابر رطوبت و بر پایع روغن و رنگ
۴-رنگ های اکرلیک:رنگ هایی با مقاوت بالا و زیبایی و جلوه خاص
۵-رنگ رزین اکرلیک:رنگ هایی مقاوم در برابر تابش مستقیم نور خورشیدو قابل استفاده در سطوح سیمانی،بتنی،…