مزایای کار با طناب در ارتفاع

درباره شرکت :

گروه ایمن ارتفاع مهام فعالیت خود را در سال 1392 آغاز کرده و در طول این مدت توانسته بیش از صدها پروژه را با موفقیت در سرتاسر مناطق کشور به اتمام برساند.

ما آماده ايم که پروژهای ساختمانی شما را با بالاترین کیفیت و سرعت انجام دهیم.کلیه خدمات گروه ایمن ارتفاع مهام بدون داربست و بروش راپل و با استفاده از سیستم دسترسی با طناب انجام میشود.