گروه ایمن ارتفاع مهام به شماره ثبت 66630 فعالیت خود را در سال 1392 آغاز کرده و در طول این مدت توانسته بیش از صدها پروژه را با موفقیت در سرتاسر مناطق کشور به اتمام برساند.

ما آماده ايم که پروژه های ساختمانی شما را با بالاترین کیفیت و سرعت انجام دهیم. کلیه خدمات گروه ایمن ارتفاع مهام بدون داربست و به روش راپل و با استفاده از سیستم دسترسی با طناب انجام می شود.