انواع سیمان پرتلند

انواع سیمان پرتلند:

سیمان پرتلند نوع 1 (سیمان معمولی)
این سیمان پرکاربردترین نوع سیمان محسوب می شود و در پایان کارهای ساختمانی، پل سازی، تونل سازی و… هنگامی

خواص ویژه ای از سیمان مد پیشنهاد نباشد، مورد استفاده قرار می گیرد. اما نبایستی از آن در شرایط آب و هوایی خاص و در

آبها و خاکهای دارای اسید و سولفات استفاده نمود.

انواع سیمان پرتلند
سیمان پرتلند نوع 2 (سیمان ممتاز)
مواد اولیه این سیمان از نوع مرغوب بوده و در ساخت آن هم دقت بیشتری به عمل میآید. مقاومت این سیمان در برابر سولفاتها

از سیمان نوع 1 بیشتر میباشد و می توان از آن برای ساخت کانالهای فاضالب استفاده نمود اما مصرف آن در کارهای دریایی و

آبهایی که سولفات فراوان دارند، مجاز نیست. حرارت آبگیری آن هم از سیمان نوع 1 کمتر میباشد بنابراین برای بتن ریزی با

حجم نسبتاً فراوان و هم بتن ریزی در هوای گرم متناسب میباشد.

سیمان پرتلند نوع 3 (سیمان زودگیر)
این سیمان زودگیر در مواقعی استفاده می شود که مقاومت اولیه بالایی مدنظر بوده و نیاز به قالب برداری فوری باشد، نظیر

بتن ریزی در آب و زودگیر بودن با خودگیری سریع متفاوت است؛ در بتنی که با این سیمان ساخته می شود گیرش اولیه مشابه

سیمان پرتلند معمولی میباشد اما پس از آن مقاومت بتن سریعتر زیاد شدن مییابد. به طوری که مقاومت 3 روزه سیمان نوع 3

برابر مقاومت 7 روزه سیمان نوع 1؛ و مقاومت 7 روزه آن برابر مقاومت 28 روزه سیمان نوع 1 میباشد. علت این امر ریز بودن ذرات

این نوع سیمان میباشد. هم چنین به علت باالتر بودن حرارت آبگیری سیمان نوع 3 نسبت به سیمانهای دیگر، استفاده از آن در

هوای سرد نظر می شود. از این سیمان در ساخت قطعات قبل ساخته هم استفاده می کنند

انواع سیمان پرتلند
سیمان نوع 4 (سیمان کم حرارت)
این سیمان دارای کمترین حرارت آبگیری میباشد بنابراین از آن در بتن ریزیهای حجیم نظیر سد سازی و هم در هوای گرم

استفاده می شود. البته طبیعی میباشد که رشد مقاومت آن هم کم بوده و میبایست مدت وقت بیشتری از بتن آن مراقبت

نمود.
مقاومت این سیمان در برابر حمله سولفاتها بالاست چون مقدار آلومینیات کلسیم در آن کمتر است. سولفاتها امکان دارد در

خاکها و آجرهای رسی، آبهای زیرزمینی و آب دریا وجود داشته باشند بنابراین از این سیمان می توان در کارهای دریایی،

ساختن پلها، اسکله ها و… استفاده نمود. مقاومت این سیمان همانند نوع 1 میباشد اما کندتر به مقاومت نهایی میرسد و

حرارت کمتری هم آزاد می کند. رنگ آن هم از سیمانهای دیگر تیره تر میباشد. سیمان نوع 5 نبایستی در مجاورت کلر و کلسیم

قرار بگیرد زیرا در این گونه مقاومت آن در برابر سولفاتها کاهش مییابد.

——————————

مطالب مرتبط:

سیمان کاری شسته

نگاهی به تاریخچه و ایمنی کار در ارتفاع

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.